Potrzebujesz pomocy elektryka? Zadzwoń: +48 605 12 68 11

Pomiary Elektryczne

Tanie pomiary elektryczne Wrocław

Zgodnie z obowiązującym prawem pomiary elektryczne to konieczność i obowiązek.

Reguluje to m. in. art. 62 ustawy o Prawie  Budowlanym, który mówi, że właściciel budynku:

zobowiązany jest do okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów”.

Z przepisów wynika więc, że każdy podmiot, będący właścicielem nieruchomości (osoba prywatna, firma, spółdzielnia czy gmina) ma obowiązek dokonywać pomiarów elektrycznych. Obowiązek ten jest jak najbardziej uzasadniony, w grę wchodzi bowiem ochrona zdrowia i życia ludzi.

Mamy szeroką wiedzę oraz wszystkie uprawnienia, niezbędne do wykonywania pomiarów elektrycznych, zgodnie z wymaganiami obowiązującego prawa oraz właściwych norm.

Jakie pomiary wykonujemy?

  • dostatecznie szybkie wyłączenie zasilania (skuteczność zerowania),
  • badania wyłączników różnicowoprądowych,
  • badanie instalacji odgromowych,
  • pomiary ochrony przeciwporażeniowej,
  • pomiary uziemień ochronnych i roboczych,
  • pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,
  • pomiary elektryczne dźwigów i dźwignic – zgodnie z IDT,
  • pomiary natężenia oświetlenia przy stanowiskach pracy.

Dla kogo wykonujemy pomiary elektryczne?

Wszystkie nasze usługi elektryczne kierujemy do osób prywatnych, przedsiębiorstw, jednostek samorządowych i budżetowych a także wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Ile trwają pomiary elektryczne i jak długo czeka się na wyniki?

Pomiary wykonywane w pojedynczych pomieszczeniach lub małych biurach zajmują do kilku godzin. Pomiary dotyczące większych pomieszczeń mogą potrwać kilka dni. Natomiast wyniki pomiarów, czyli wszystkie raporty i protokoły otrzymają Państwo w ciągu 48 godzin od zakończenia pomiarów.

Co jest efektem wykonanych pomiarów elektrycznych?

Po dokonaniu zamówionych pomiarów otrzymają Państwo protokół, który zawiera wszystkie informacje na temat wyników pomiaru, a także ogólnej i szczegółowej oceny badanej instalacji elektrycznej.

Przykłady i wzory takich protokołów:

Pomiary elektryczne - przykład protokołuPomiary elektryczne - wzór protokołu

Z jakich przyrządów pomiarowych korzystamy?

Pomiary wykonywane są przy pomocy nowoczesnych, sprawdzonych przyrządów renomowanych producentów. Niektóre z wykorzystywanych przez nas urządzeń:

pomiary elektryczne - przyrządy - miernik wielofunkcyjny

pomiary elektryczne - przyrządy - miernik pętli zwarcia

pomiary elektryczne - przyrządy - miernik do pomiaru uziemień

 

 

 

 

 

 

 

miernik wielofunkcyjny                   miernik pętli zwarcia          miernik do pomiaru uziemień

Ile to kosztuje?

Ze względu na indywidualne zapotrzebowania naszych Klientów i różnorodne parametry urządzeń czy instalacji poddawanych pomiarom, podane poniżej ceny są orientacyjne – proszę traktować je jedynie poglądowo. Każdą usługę wyceniamy indywidualnie, w zależności od wymagań naszych Klientów.

Przy dużych transakcjach, takich jak pomiary całego budynku, zapraszamy do negocjacji!

Pomiar skuteczności zerowania 2 – 5 zł / szt.
Badanie wyłącznika różnicowoprądowego 20,00 zł / szt.
Pomiar rezystancji izolacji obwodu elektrycznego 10,00 zł / obwód
Pomiar instalacji odgromowej 20,00 – 45,00 zł / szt.
Pomiar ciągłości przewodu ochronnego 4,00 zł / szt.
Pomiar fotometryczny oświetlenia – 5 pomiarów w pomieszczeniu 25,00 zł /  szt.
Pomiar fotometryczny oświetlenia na stanowisku pracy 25,00 zł / szt.
Komplet pomiarów w domu jednorodzinnym wraz z protokołami do odbioru przez Zakład Energetyczny 399,00 zł / szt.

Gwarantujemy zgodność z właściwymi przepisami i normami oraz dokładność wykonywanych pomiarów elektrycznych!

Elektryk Wrocław

Tadeusz Brajewski
telefon: +48 605 12 68 11
ul. Walecznych 21 50-341 Wrocław
adres e-mail: info@uslugielektryczne.eu

Nasi Klienci:

Centralne Biuro Antykorupcyjne
KGHM Cuprum
PPHU Polytrade
Caffe Italia
Eactive s.c.
Ars Data
zobacz więcej...